De zoektocht naar het ‘geheim van het alles weten’ heb ik als kind lang nagestreefd. Gelukkig kom je er op den duur achter dat het niet tot je mogelijkheden behoort, maar het prikkelt de fantasie.

Na heel wat verschillende dingen te hebben ondernomen, bleef een aantal activiteiten structureel terugkeren. Media stonden hier met stip op een. Daarnaast ook het schrijven van teksten, het verzinnen van programma’s en tentoonstellingen en het doen van onderzoek. En ergens tussen al die activiteiten kreeg ik de mogelijkheid om me een keer te manifesteren als wetenschapsjournalist bij BNR. Dat ene keertje werden anderhalf jaar, een keer per week. Een mooie combinatie: radio, het maken van een programma en het vooronderzoek. En dat elke week.

Sinds het tweede decennium van deze eeuw manifesteer ik mijzelf vooral als wetenschaps- en technologiejournalist, maar ik neem ook opdrachten aan als copywriter zolang de onderwerpen niet overlappen met mijn journalistieke werk. Meestal gaat het om werkwijzen in de technologiesector. Naast het maken van media neem ik opdrachten aan als moderator als ik een voldoende zelfstandige rol kan spelen. In 2018 schreef ik een boek over Bitcoin en blockchaingerelateerde technieken: ‘Cryptovaluta voor Dummies‘. Met enige regelmaat word ik gevraagd hierover mijn licht te laten schijnen in schrift, op radio, tv of in de vorm van een talk.

Deze site bestaat vooral uit persoonlijke blogs en een enkele keer elders eerder gepubliceerde zaken.

Fysiek te vinden in de hele wereld of gewoon bij Bureau Wibaut.
——

The search for the ‘secret of knowing everything’ was a long pursuit of me as a child. Fortunately, in the long run you discover that it is not part of your possibilities, but it stimulates your imagination.

After doing a lot of different things, a number of activities continued to return structurally, ranging from writing texts, cooking up programmes and exhibitions and doing research. And somewhere in between all those activities, I had the opportunity to manifest myself as a science journalist at BNR, a Dutch radio station. That one time became a year and a half on a weekly basis.

Since the second decade of this century, I have manifested myself mainly as a science and technology journalist, but I also take assignments as a copywriter as long as the subjects do not overlap with my journalistic work. Most of the time, it concerns working methods in the technology sector. Apart from producing media, I take on assignments as moderator when I’m able to play a sufficient independent role. In 2018 I wrote a book on cryptocurrencies and blockchain related technologies like Bitcoin: ‘Cryptovaluta for Dummies’ or Cryptocurrencies for Dummies.

This site consists mainly of personal blogs and sometimes things published elsewhere.

Kantooradres/Office address:
Wibautstraat 150 BP0.67
1091 GR Amsterdam
krijn [ at ] ksoeteman [punt] nl

kvk 53190386
www.twitter.com/krijnsoeteman

Gebruik/usage
Alle artikelen en vrijwel alle foto’s op deze site werden door mij gemaakt. Iets gebruiken? Tenzij anders aangegeven valt het onder:
Creative Commons-Licentie
Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Almost all pictures were taken by me (if else: the copyright and/or other attributes are in the caption) and all articles were written by me. Use something? Unless stated differently, it is covered by:

Creative Commons License
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.