Lezingen en cursussen

Het is hoog tijd mijn kennis breder te delen dan alleen in boeken of via blogs en podcasts. Directe interactie met mensen is hierbij heel belangrijk. Zie de mogelijkheden op de volgende pagina’s:

Cursussen

Lezingen

Krijn

Krijn Soeteman is a Dutch science and technology journalist. He majored in the history of art and architecture. After his studies he started as a music video producer. This led to producing a Museum Night at the NEMO Science Museum, which eventually led to science journalism. And much more.