Ontluikend leven

Woensdag 9 december 2015, uurtje of kwart voor negen in de ochtend. Het mag geen naam hebben, maar een klein grassprietje en twee voor mij nog niet herkenbare plantjes ontluiken op een plastic meerpaal in het IJ aan de binnenstadkant van Amsterdam. Fris groen op een komovuilniszakgrijze ondergrond. Afvalplastic omgewerkt tot iets bruikbaars. Het lijkt bijna te mooi. Alleen, 9 december. De vooruitzichten voor de jonge spruiten zijn niet goed. Spijtig.

Ontluikend groen op Amsterdamse meerpaal
Ontluikend groen op Amsterdamse meerpaal

Er is ook iets anders wat ik me afvraag, iets dat losstaat van de temperatuur maar alles te maken heeft met plastic. Hoe fijn ik het ook vind dat oud plastic omgewerkt wordt tot nieuwe, bruikbare materialen, vraag ik me toch af hoe het zit met de afbraak. Stel, deze meerpaal vergaat steeds verder met behulp van groeiende kleine plantjes in de poriën, wat gebeurt er dan met de overgebleven stukjes microplastic? Is dit dan eigenlijk wel handig als recyclepad?

Krijn

Krijn Soeteman is a Dutch science and technology journalist. He majored in the history of art and architecture. After his studies he started as a music video producer. This led to producing a Museum Night at the NEMO Science Museum, which eventually led to science journalism. And much more.