NS en het verhogen van de tarieven tijdens spits

Drie jaar gelegen schreef ik een blog over de NS en het voornemen na te gaan hoe de afschaffing van het voordeelurenabonnement het Nederlandse volk beviel.

Dat is dus voor zover ik heb kunnen nagaan nooit meer door de toenmalige regering onderzocht.

Nu ligt er een voorstel om treinkaartjes in de spits maximaal 10 procent duurder te maken en die buiten de spits dan 12 procent goedkoper. Hoe dat dan met de wirwar aan abonnementen moet gaan, is me niet geheel duidelijk.

Volgens mij gaat het hier op twee manieren mis: veel mensen zouden best buiten de spits willen reizen, maar dat lukt niet om wat voor reden dan ook. Het is al veel duurder om te spitsreizen. De regelmatige reiziger heeft namelijk al een abonnement.

En als de baas het betaalt, maakt het de spitsreiziger toch niet uit.

Daarbij komt dat de afstanden waar het om gaat vaak zo kort zijn dat het verschil in bedrag per kaartje relatief klein is; mensen zullen dat vaak op de koop toenemen (en uiteindelijk aan het bedrag wennen).

Het blijkt weer hoe slecht een half staatsbedrijf eigenlijk functioneert. Commerciële belangen stroken slecht met de doelen die openbaarvervoer zou moeten nastreven.

Graag zie ik alsnog de uitkomsten van de motie Van Gent (nr. 32404 – 42)* over de vraag hoe de nieuwe, in 2011 ingevoerde, abonnementen bevielen en de toenmalige afschaffing van het populaire Voordeelurenabonnement.

Ps. Uit een nieuwsbericht op nu.nl blijkt dat ook de boetes voor slecht werk leveren, worden verhoogd als de boel doorgaat. Blijft toch een vreemde broekzak-vestzak constructie die het Rijk zo met zichzelf heeft…

* Motie Van Gent:
Voorgesteld 28 april 2011
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de NS voornemens is, diverse nieuwe abonnementsvormen te introduceren en de huidige voordeelurenkaart uit het assortiment te halen;

overwegende, dat het aantal houders van een voordeelurenkaart dat na een jaar blijft vasthouden aan het bestaande abonnement, een goede graadmeter is voor het aantal nieuwe klanten dat graag ook een voordeelurenkaart gekocht had;

verzoekt de minister de Kamer uiterlijk op 1 september 2012 te informeren over hoeveel houders van de voordeelurenkaart hun abonnement hebben behouden en hoeveel er kozen voor een ander abonnement,

en gaat over tot de orde van de dag.
Van Gent

Categories: Nieuws, Treinschrijven
Krijn

Krijn Soeteman is a Dutch science and technology journalist. He majored in the history of art and architecture. After his studies he started as a music video producer. This led to producing a Museum Night at the NEMO Science Museum, which eventually led to science journalism. And much more.

2 thoughts on “NS en het verhogen van de tarieven tijdens spits

  1. Hm, het is toch typisch dat men iedere keer met een boeteconstructie probeert mensen de trein uit te krijgen. Ik zie zo’n tariefverhoging als een soort boete. Men weet immers dondersgoed dat mensen niet voor hun lol in een spitstrein reist, en dat dit puur noodzaak is. Om mensen, die toch al moeten staan omdat de treinen overvol zijn, nog extra te belasten, is natuurlijk een rotstreek van de NS. Bovendien wordt daar het probleem van de overvolle spitstrein niet mee opgelost.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *